Zato posluchačů se našlo víc, než na obvyklých koncertech.

Zato posluchačů se našlo víc, než na obvyklých koncertech.