Současnost

Od října 2008 do června 2013 byl uměleckým vedoucím sboru pan Lukáš Kovařík, absolvent dirigování na Pražské konzervatoři u paní prof. Miriam Němcové a nyní student dirigování na Hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze. Jeho hudební talent a preciznost znamenaly další výrazný dramaturgický a interpretační vzestupu sboru. Pod jeho vedením sbor nastudoval i celou řadu nových a skvělých skladeb současných skladatelů – např. Antonín Tučapský, Karel Smékal, ale i další tituly z oblasti gregoriánského chorálu a renesance.

V září 2012 přizval Lukáš Kovařík ke spolupráci do pozice 2. dirigenta Radka Šalšu, absolventata dirigování na Brněnské konzervatoři a konzervatoři Jaroslava Ježka u profesora Hynka Farkače a nyní studenta oboru Hudební režie na Hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze. Po jím samostaně vedené podzimní sezoně 2012 bylo zcela nepochybné, že se jeho příchodem dále rozšíří dramaturgický záběr sboru a ve vzájemné spolupráci s Lukášem Kovaříkem i významně zrychlí a zkvalitní nácvik nového repertoáru.

Na konci června 2013 předal Lukáš Kovařík z vlastního rozhodnutí umělecké vedení sboru Radku Šalšovi. Ten vedl velmi úspěšně sbor až do roku 2020, kdy se z pracovních důvodů vzdal vedení sboru.

V září 2020 se stal sbormistrem a umněleckým vedoucím pan Tadeáš Tulach - též student dirigování u prof.Miriam Němcové.

 

K tradiční koncertní činnosti sboru patří pravidelné koncerty v historických prostorách Českého muzea hudby v Praze, Lichtenštejském paláci na Malé Straně, Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy a na mnoha dalších místech. Od roku 2008 zahájil sbor úspěšně již dříve tradiční koncertní turné po českých a moravských hradech a zámcích. Tato aktivita je dále trvale úspěšně rozvíjena a sbor již v posledních letech opět koncertoval např. na zámcích v Bechyni, Stráži nad Nežárkou, Lnářích, Brandýse n. Labem, Trojském zámku a vodním hradu Švihov .

V roce 2003 vydal sbor ROSA své první CD a v roce 2006 pak DVD, dokumentující vystoupení sboru v Národním muzeu v Praze. Od té doby vznikla celá řada dalších hudebních záznamů (CD a DVD) - nejnověji z obou koncertů v Českém muzeu hudby v r. 2012 a z přelomového koncertu v červnu 2013.

V roce 2011 sbor znovu navázal spolupráci s Českým rozhlasem když vystoupil jh. ve vánočním koncertu Bigbandu Českého rozhlasu. V roce 2012 se sboru podařilo obnovit spolupráci s Českou televizí a vystoupil v přímém přenosu na 3. Adventním koncertu ČT.

Historie sboru

Komorní smíšený pěvecký sbor ROSA vznikl v roce 1970. Svůj současný název ROSA (Roztocký Soubor Amatérů) si sbor zvolil v roce 1974. Od samého počátku se sbor zaměřil na interpretaci vokálních děl starých českých a evropských autorů. Zpočátku to byla především renesanční vokální tvorba. Celá sedmdesátá léta byla ve znamení urputného boje o přežití - díky dramaturgii byl sbor pískem v očích normalistických pohlavárů. V této době však také byly vybudovány pevné základy fungování pěveckého sboru. 

Sbor se stal zcela nezávislým a finančně soběstačným, byla přirozenou cestou stanovena vnitřní pravidla včetně práv a povinností členů sboru, byly vytvořeny a ověřeny zásady trvalého uměleckého růstu a v neposlední řadě byl založen rozsáhlý uspořádaný archiv notových materiálů. Na těchto pevných základech pak v osmdesátých letech vyrostl sbor pod vedením prof. Miriam Němcové ve sbor vskutku evropské úrovně. V letech 1985 - 1989 sbor zásadním způsobem rozšířil svoji dramaturgii. 

V kmenovém repertoáru měl trvale na 160 skladeb autorů 8 staletí. V této době sbor absolvoval každoročně na 40 samostatných koncertů, získal celou řadu skvělých cen na domácích i zahraničních festivalech a soutěžích (např Gorizia 1. místo, Arezzo 2. místo, …). Vytvořil si svou vlastní domácí i zahraniční uměleckou agenturu a byl finančně zcela nezávislý (s ročním obratem téměř 1/2 mil korun). To vše ukončila porevoluční podnikatelská euforie po roce 1989. 

Sbor pozvolna obnovil pravidelnou aktivní činnost v roce 1995. Brzy po obnovení aktivní činnosti sbor zaznamenal další úspěchy. V roce 1999 získal na soutěžním festivalu „Iuventus mundi cantat Olomouc“ v kategorii komorní sbory bronzové pásmo a o rok později pásmo stříbrné. V roce 2002 se sbor zúčastnil téhož soutěžního festivalu hned ve 2 kategoriích. V kategorii komorní sbory získal stříbrné pásmo a v kategorii duchovní a církevní hudba pásmo bronzové. V dalších letech své úspěchy sbor několikrát zopakoval – naposledy v roce 2007 na festivalu „Festa choralis Bratislava“ – opět stříbrná a bronzová medaile.

Zásadní kvalitativní vzestup zaznamenal sbor pod vedením sbormistra Petra Louženského. Od roku 2002 do září 2008 pak pracoval sbor pod vedením dirigentky Mgr. Soni Frýdlové.Během jejího působení se výrazně rozšířil repertoár sboru, a to především o skladby autorů 18. a 19. století.