Za základ jsme zvolili Certona.

Za základ jsme zvolili Certona.