Jarní koncert v Muzeu hudby

19.06.2012 19:00

Mimořádně působivý koncert ROSA

V úterý 19. června se v pražském Muzeu hudby uskutečnil pravidelný koncert komorního pěveckého sboru ROSA. Tvrdohlavost, se kterou mladý sbormistr Lukáš Kovařík (mimochodem čerstvě přijatý posluchač HAMU) vede ryze amatérský roztocký sbor k interpretaci nejtěžších hudebních děl, přinesla opět kýžené ovoce.

Dramaturgicky nesmírně náročný program podpořili hostující instrumentalisté a sóloví zpěváci, kteří přes své mládí podali velmi kvalitní a zejména v intonaci křišťálově čisté výkony. Kontrapunktem k tomu byla kultivovaná recitace velezkušeného Alfréda Strejčka v kantátě Otvírání studánek Bohuslava Martinů. Výkon ženské části sboru v této části programu představoval vrchol toho, co současná ROSA může nabídnout.

V úvodu koncertu zazněl madrigal Claudia Monteverdiho Sfogava con le stelle. Poté atmosféru rozjasnily lidové písně v úpravě Jaroslava Krčka.

Po již zmíněném opusu Bohuslava Martinů uzavřel celý koncert monumentální triptych  Pocta tvůrcům od jednoho z nejvýraznějších autorů soudobé české hudby Zdeňka Lukáše (1928-2007), který v minulosti mnohokrát se souborem ROSA spolupracoval. V publiku neskrývala své dojetí skladatelova sestra.

Bouřlivý aplaus po doznění posledních tónů doložil, jak působivý koncert se souboru ROSA podařil. Sbor zřetelně ukázal, že jeho možnosti růstu ještě zdaleka nejsou vyčerpány. A jak s trochou nadsázky poznamenal jeden z posluchačů, dirigent vymáčkl ze sboristů i to, co v nich není.

Koncert komorního pěveckého sboru ROSA, Muzeum hudby, 19. 6. 2012 Sbormistr: Lukáš Kovařík Hosté: Alfréd Strejček – recitace, Petra Popelková – soprán, Ludmila Hudečková – alt, Jiří Poláček – baryton, Matouš Pěruška – housle, Ivan Ivanov – housle, Adam Pechočiak – viola, Martin Levický – klavír.