Vánoční koncert v Muzeu hudby

20.12.2011 19:00

Zaplněný sál si mohl poslechnout opravdu rozmanitý program. Na úvod Kopřivovo Salve Regina, pak Bachovy čtyřhlasé chorály včetně Kyrie a echo-árii z Vánočního oratoria, Pärtovu Bogoróditse Djévo, vánoční hymnus Adeste fideles (zřejmě od Johna Francise Wadeho), Smyčcový kvartet G dur Wolfganga Amadea Mozarta a na závěr České zpěvy vánoční Jaroslava Krčka. Soprán samozřejmě Petra Popelková, na hoboj zahrál Adam Janoušek a vše doprovodilo Kvarteto Pavla Bořkovce.