Ondřej Hnízda

sbormistr - umělecký vedoucí

 (*1998) Je absolventem bakalářského programu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (obor hudební výchova – sbormistrovství) a Fakulty umění (hra na trubku). Mezi lety 2016 – 2019 působil jako dirigent v Dechovém orchestru mladých při ZUŠ Krnov. Od roku 2022 je dirigentem dechového orchestru Harmonie 1872 Kolín a od roku 2023 také sbormistr a umělecký vedoucí komorního smíšeného pěveckého sboru ROSA. V současnosti studuje Pražskou konzervatoř obor dirigování u prof. Miriam Němcové, Jaroslava Brycha a Jakuba Zichy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tadeáš Tulach

sbormistr - do roku 2022

(*2001) V současné době studuje Pražskou konzervatoř v dirigentské třídě prof. Miriam Němcové, Jakuba Zichy a Jaroslava Brycha. Je zakladatelem smíšeného pěveckého sboru a komorního orchestru Melos v Benešově. Působil jako sbormistr sboru SUDOP (2019- 2021) a od roku 2020 do roku 2022 byl sbormistrem a uměleckým vedoucím komorního smíšeného pěveckého sboru ROSA. Od roku 2021 spolupracuje s Českou filharmonií při režii obrazových záznamů. Od ledna roku 2022 je dirigentem Symfonického orchestru Uměleckého sdružení ČVUT.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radek Šalša

sbormistr - do roku 2020

(*1985) Studoval dirigování na Konzervatoři Brno a na Konzervatoři Jaroslava Ježka v dirigentské třídě profesora Hynka Farkače. Působil jako asistent dirigenta v brněnském souboru Ars Brunensis Chorus a několikrát se zúčastnil dirigentských kurzů u orchestru Městského divadla Brno a kurzů v Teplické filharnonii. Vystudoval na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze obor Hudební režie. V současné době působí jako asistent dirigenta Kyjovského komorního orchestru a spolupracuje s orchestrem ČVUT.

Sedm let byl velmi úspěšným charismatickým dirigentem a uměleckým vedoucím komoního smíšeného pěveckého sboru ROSA. Pokud mu to čas dovolí rád bude se sborem spolupracovat alespoň jako sborista.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lukáš Kovařík

dirigent - do roku 2013

(*1987) Brzy poté, co vstoupil do dirigentské třídy M. Němcové, M. Košlera a H. Farkače na Pražské konzervatoři, debutoval s orchestrem Šarbilach. Od r. 2008 působil jako umělecký vedoucí pěveckého sboru Rosa, od r. 2009 byl šéfdirigentem Symfonického orchestru ČVUT. Vystoupil také s Orquesta Sinfónica Chamartín (Španělsko), Jihočeskou komorní filharmonií, Komorním orchestrem Pavla Haase a Symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře. Absolvoval mistrovské kurzy Michaila Jurowského s Litevským státním symfonickým orchestrem. Podílel se na nastudování zahajovacího koncertu Pražského jara 2011 (dir. Jiří Bělohlávek). Nahrával pro Českou televizi i Český rozhlas.