Repertoár

Repertoár sboru ROSA je dnes obsáhlý. Základ repertoáru tvoří (a capella) skladby renesančních autorů. Významnou část repertoáru představují duchovní skladby všech období vč. pravoslavných. Repertoár byl rozšířen i o skladby s instrumentálním doprovodem a také o kvalitní skladby současných českých skladatelů.

Vzhledem k připravovaným koncertním aktivitám sboru je v plánu vytvoření kmenového repertoáru, kterým by bylo možné bez obtíží operativně obsáhnou samostatné duchovní koncerty, ale i světské koncerty vč. nejrůznějších účelových, festivalových a soutěžních programů. Repertoár bude pochopitelně dále rozšiřován o nové tituly všech období.

Pro ilustraci uvádíme alespoň stručný výčet některých autorů, jejichž skladby má sbor v repertoáru. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, J. D. Zelenka, F. Tůma, Jakob Arcadelt, Gesualdo da Venosa, O. di Lasso, B. Trombocino, B. M. Černohorský, I. Cherubini, W. A. Mozart,. J. Brahms, A. Bruckner, P. Certon, Cl. Debussy, Fr. Poulenc, M. I. Glinka, G. Verdi, A. Vivaldi, J. Rossini, A. Dvořák, J. Busto, B. Martinů, Antonín Tučapský, Jaroslav Krček a další. 

Zvláštní důraz je kladen na tvorbu soudobých českých skladatelů, včetně např. díla Zdeňka Lukáše a Eduarda Douši. Se Zdeňkem Lukášem sbor v minulosti mnohokrát úzce osobně spolupracoval.